021-۸۸۹۶۳۴۳۴

021-36020035

021-36010232
 • انتخاب مجتمع پاکدشت بتن به عنوان واحد نمونه کشوری در سال ۹۵

  از سوی سازمان ملی استاندارد در بین کلیه صنایع

 • واحد نمونه کشوری سازمان ملی استاندارد در سال 93 همراه شود

  وب سایت رسمی پاکدشت بتن


 • مدیر کنترل کیفیت نمونه صنعت ساختمان در سالهای متعدد

  وب سایت رسمی پاکدشت بتن

 • جمله واحد تحقیق و توسعه(R&D) برتر وزارت صنعت,معدن,تجارت همراه شود

  وب سایت رسمی پاکدشت بتن

 • بزرگترین تولید کننده بتن آماده جنوب شرق تهران

  آزمایشگاه مرجع سازمان ملی استاندارد در زمینه 28 فرآورده صنعت ساختمان

 • بزرگترین تولید کننده

  وب سایت رسمی پاکدشت بتن

  واحدمنتخب وزارت صنعت,معدن,تجارت و سازمان ملی استاندارد در سالهای متعدد

  مرکز آموزش جامع صنعت وزارت صنایع

  آزمایشگاه مرجع سازمان ملی استاندارد

دانلود استاندارها و دستورالعمل ها

ادامه مطلب

دفترچه راهنمای مصرف بتن

ادامه مطلب

تکنولوژی های روز بتن

ادامه مطلب