021-۸۸۹۶۳۴۳۴

021-36020035

021-36010232

جداول بتنی

به دلیل اهمیت دوام و مقاومت جداول بتنی ،قطعات پیش ساخته بتنی در کشور ،اتلاف سالیانه میلیاردها تومان سرمایه ملی در سیر تخریب جداول معابر عمومی شهرها ،ایجاد مزاحمت برای شهروندان به منظور نصب جداول جدید و تکرار این پروسه هر چند سال یکبار و (گاها سالانه)شهرداری تهران اعلام نیاز به نوعی جداول بتنی نمود که دارای دوام و پایایی در برابر عوامل مهاجم و خورنده موجود در آبرو ها و همچنین سیکلهای یخبندان و ذوب شدن در فصول سرد سال وحتی صدمات ناشی از ضربات وارده حاصل از خودروها و عبور و مرور باشد پیرو این امر به واحد تحقیق و توسعه این مجتمع تولیدی تحقیقاتی آزمایشگاهی ماموریت داده شد تا محصول فوق را طراحی نمایند. پس از آزمایشات مختلف بر روی سنگدانه ها و رسیدن به طرح اختلاط بهینه در بین طرحهای اختلاط مورد قبول و استفاده از ترکیب pp فایبر ها (الیاف پلی پرو پیلن) و مواد حباب ساز ،سیلیکا فوم و فوق روان کننده بر پایه نفتالین نهایتا تولید طیف متنوعی از جداول مکانیزه آغاز شد که دارای مقاومت فشاری از 350 کیلومتر بر سانتی متر مربع تا 1044 کیلوگرم بر سانتی متر مربع هستند و همچنین همگی حدود 200 سیکل یخ بندان و ذوب شدن را براحتی گذرانده اند.

بتن مورد نیاز در خط تولید توسط 3 دستگاه بچینگ پلانت تمام اتوماتیک دیجیتال تامین می شود جداول مذکور با استفاده از بتنهای بدون اسلامپ اصلاح شده ساخته می شوند که پس از عمل آوری اولیه در تونل های کیورینگ در دما و رطوبت مطلوب تحت عمل آوری دراز مدت با رطوبت کافی قرار گرفته و عرضه می شوند.