021-۸۸۹۶۳۴۳۴

021-36020035

021-36010232

این بخش در دو قسمت درون سازمانی و برون سازمانی فعالیت می نماید :

این مرکز با دارا بودن بزرگترین و مجهزترین واحد کنترل کیفیت و خدمات فنی پس از فروش,به شکل کاملا تخصصس از زمان مذاکرات اولیه و عقد قرارداد با ارائه مشاوره تخصصی به مشتریان با توجه به نوع بتن درخواستی و محل مصرف بتن ]به مشتریان گرامی خدمات مورد نیاز را ارائه می نمایند.


در هنگام بتن ریزی با حضور در محل پروژه اقدام به نمونه برداری از بتن تازه نموده و با ارئه رالهنمایی های تخصصی لازم در حین اجرا به تیم مجری (پیمانکار)کارفرما و نظارت برای اجرای هر چه بهتر پروژهو ساخت سازه بتنی با دوام و مقاومت مورد نظر کمک و یاری می رسانند.