021-۸۸۹۶۳۴۳۴

021-36020035

021-36010232

بلوک های سبک بتنی باربر

با توجه به نیاز صنعت ساختمان به انواع بلوک های سیمانی با ابعاد متنوع طیف وسیعی از این

قطعات با وزن مخصوص و مقاومت فشاری های متنوع در بخش مربوطه به روش پرسی تولید

می شوند که از آن جمله بلوک سیمانی دیواری با مقاومت فشاری kg/cm2 350+ می باشد که

قابلیت تخلیه به روش کمپرسی را دارد. این نوع بلوک های ته بسته جهت دیوار چینی سوله ها و

دیوارهای باربر و غیرباربر قابل استفاده می باشند.