021-۸۸۹۶۳۴۳۴

021-36020035

021-36010232

بتن آماده

در زمینه تولید بتنهای خاص لازم بذکر است با توجه به عضویت این مرکز در بیش از 70 کمیته تدوین

استانداردهای ملی ساختمانی که عمدتا در زمینه بتن های تازه و سخت شده بوده اند و وجود

آموزشگاه رسمی سازمان استاندارد در این مرکز که به عنوان پیشرو در دانش کاربردی بتن آماده در

کشور مطرح بوده است,قابلیت علمی و فنی پاسخگویی به نیازهای تخصصی مشتریان به انواع بتن

های خاص پرمقاومت و با دوام بالا در محیط مصرف (ضد اسید,مقاوم در برابر یون کلر و سولفات,ضد

آتش با مقاومت سایشی بالا ,با مقاومت خمشی بالا و غیره)وجود دارد و با وجود سه دستگاه

بچینگ پلانت اروپایی و ناوگان قدرتمند حمل و پمپاژ بتن آماده یاسخگویی به نیاز کیفی و کمی

(1000 متر مکعب در یک شیفت) را دارد.