021-۸۸۹۶۳۴۳۴

021-36020035

021-36010232

انواع بچینگ پلانت موجود در مجتمع پاکدشت بتن

بطور کلی سه نوع مخلوط کن بتن استاندارد و معتبر در دنیا وجود دارد که هر سه نوع در این مرکز ساخت کشور آلمان بوده و برای تولید انواع بتن های متعارف ساختمانی و بتن

غلطکی( RCC ) و بتن خود تراکم( SCC ) و بتنهای نیمه خشک ( Semi dry concrete ) وجود دارد :

1-مخلوط کن پن میکسر(تغاری) LIEBHERR

2-مخلوط کن سیاره ای KABAG

3-مخلوط کن باله ای ELBA - Twin shaft paddle mixer

سایر انواع مخلوط کن ها برای ساخت بتن آماده صنعتی مناسب نمیباشند

در زیر پس از ذکر تعاریف اولیه ، مخلوط کن ها به اختصار تشریح میشوند :

t 1 : زمان بارگیری: مدت زمان بارگیری اجزا تشکیل دهنده یک پیمانه(Batch) بتن به مخلوط کن

t 2 : زمان اختلاط مخلوط کن تکباری:فاصله زمانی از پایان بارگیری اجزا تشکیل دهنده بتن در مخلوط کن تکباری تا تکمیل عملیات اختلاط آنها

t3 : زمان تخلیه:مدت زمان شروع تخلیه تا پایان آن. (بارمانده در مخلوط کن بعد از پایان تخلیه نباید از 3% تجاوز نماید.)

t4 : زمان راه اندازی مجدد:فاصله زمانی بین پایان تخلیه تا آغاز بار گیری پیمانه بعدی

tc : فاصله زمانی از آغاز بارگیری اجزای بتن تا آغاز بارگیری بعدی t1+t2+t3+t4= n : تعداد پیمانه ها (بچ ها)


تعداد پیمانه ها در هر ساعت          n=3600/tc

ظرفیت اجزای خشک(Vc) حجم اجزای خشک در هر پیمانه بر حسب لیتر یا دسیمتر مکعب حجم بتن آماده(Vu) حجم بتن آماده که از هر پیمانه بدست می آید Vu=Vc*a ( a برای بتن معمولی حدودا 0.7 میباشد) ظرفیت خروجی اسمی Q : Q=n*Vu/1000

1 - مخلوط کن بتن تغاری Pan mixer

مخلوط کن اجباری ( واداشته) با همزنهای چرخنده به دور محور عمودی و دیگ چرخان یا ٍثابت

راهنما
1. ديگ (تغار)
2. پوشش جداره
3. بخش راه انداز
4. الف- تیغه اختلاط و بغل
تراش بخش محرك
ب- تيغه اختلاط و کف .
تراش
5. دریچه تخلیه
6. در پوش دیگ طول كل L عرض كل W ارتفاع كل H

ساختار اصلي مخلوط كن هاي تغاري(تاوه اي)

مخلوط كن هاي تغاری از قسمت هاي اصلي زير تشكيل مي شوند : يك ديگ ثابت (تغار)، پره هاي مخلوط كننده، يك موتور الكتريكي، بخش انتقال قدرت به پره هاي مخلوط كننده، دريچه تخليه بتن و راه انداز آن .
ماشين هاي بزرگتر (با حجم تقريبي بيش از 350 دسي متر مكعب) در بيشتر موارد، داراي يك جام بارگيري، درپوش ديگ و تجهيزات پخش آب مي باشند

1. ديگ
2. پوشش جداره
3. بخش راه انداز
4. تيغه (پره) اختلاط
5. دريچه تخليه
6. تجهيزات هيدروليكي راه انداز دريجه تخليه
7. درپوش ديگ
8. حفاظ آستانه (حدي) دريچه تخليه
9. كليدهاي دريچه تخليه
10 . كليد پره اي ديگ
11 . افشانك آب
12 . لوله ورودي روغن
13 . مسير جام لغزان
14 . قرقره بالابر جام
15 . جام بارگيري لغزان

طول كلي H
ارتفاع تجهيزات H4
ارتفاع ديگ H5
ارتفاع درپوش H6
عمق چاله H7
فاصله تكيه گاه مسير جام و زمين H8
ارتفاع محفظه بخش راه انداز اختلاط H9
فاصله ديگ وزمين H10
قطر ديگ D2
شعاع چرخش دريچه تخليه R
ارتفاع كل L

2 - مخلوط کن سیاره ای

پارامترهای مهم :
- تعداد چرخش محور سياره اي در هر دقيقه.
- تعداد چرخش ستاره هاي همزن در هر دقيقه.
- تعداد ستاره هاي همزن.
- تعداد تيغه هاي هر ستاره همزن.
- تعداد تيغه هاي ناخني بغل تراش ديواره ديگ.
- تعداد تيغه هاي فعال در سامانه چرخان.

3 - مخلوط کن باله ای

مناسب ترین همزن برای تولید انواع بتن